วาล์วไฮดรอลิค

ตัวแทนจำหน่ายไฮดรอลิควาล์วควบคุมอัตราการไหลคุณภาพสูง หลากหลายยี่ห้อระดับ World Class จากอเมริกา ยุโรป เอเชีย ใช้ใน application ต่างๆ ในกลุ่ม Industrial Mobile

Cartridge Valve

Cartridge Valve EATON

cartridge valve Tokyo Keiki

h-cartridge valve Tokyo Keiki

Check Valve วาล์วกันกลับ

Check Valve วาล์วกันกลับ

Directonal Control Valve
วาล์วควบคุมทิศทาง

D4 Hand Valve HYDROCONTROL

D6 Hand Valve HYDROCONTROL

D12 Hand Valve HYDROCONTROL

D16 Hand Valve HYDROCONTROL

D20 Hand Valve HYDROCONTROL

D25 Hand Valve HYDROCONTROL

D40 Hand Valve HYDROCONTROL

Directional Valve DE6 KAWA

Directional Valve DE10 KAWA

Directional Valve DEH KAWA

e-Solenoid Valve Tokyo Keiki

Solenoid Valve DG4V3 EATON

Flow Control Valve
วาล์วควบคุมอัตราการไหล

Flow Divider

FLOW DIVIDER PERMCO

c-pressure control Tokyo Keiki

Pressure Relief Valve RB,RBE

Pressure Relief Valve RD

N Series

Cartridge Valve EATON

D4 Hand Valve HYDROCONTROL

D6 Hand Valve HYDROCONTROL

ProPortional Valve

j-propertional servo valve Tokyo Keiki

Proportional Valve EATON

Stack Valve (Modular Valve)

g-Modular valve Tokyo Keiki

วาล์วควบคุมอัตราการไหล

d-Flow control valve Tokyo Keiki

About us

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้ผลิตอะไหล่อุปกรณ์ไฮดรอลิค สาย และข้อต่อ

Address

เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Contacts

Email: webmaster@taecgroup.com
Phone: 02-026-3854
Line ID: @thaiagency

© Copyright 2020 - All Right Deserved. Design by KTndevelop.