กระบอกไฮดรอลิค

Hydraulic Cylinder กระบอกไฮดรอลิค คือ อุปกรณ์ทำงานปลายทางที่เปลี่ยนความดันและอัตราไหลในระบบ เป็นแรงดันและแรงดึงในรูปของการทำงานเชิงเส้นตรง กระบอกไฮดรอลิกสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระทำบนลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting Cylinder ซึ่งกระบอกไฮดรอลิคมีการใช้งานที่แตกต่างกันกระบอกสูบไฮดรอลิค อุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รับแรงหน่วงได้ดี

กระบอกไฮดรอลิค 

สำหรับเครื่องจักรการเกษตรทุกชนิด

กระบอกไฮดรอลิค50
กระบอกไฮดรอลิค

กระบอกไฮดรอลิค
(Hydraulic Cylinder)


- Single Acting Cylinder
กระบอกสูบ ไฮดรอลิคชนิดนี้มีรูทางเข้าและทางออกของน้ำมัน ไฮดรอลิคนั้นมีเพียงรูเดียวหรือมีรูที่ด้านเดียวของกระบอกสูบ แรงที่เกิดจากการกระทำของแรงดันของน้ำมัน ไฮดรอลิคนั้นเกิดในทิศทางเดียว การกลับสู่ตำแหน่งเดิมของลูกสูบจะใช้แรงดันของสปริงหรือน้ำหนักของโหลดที่ดันกลับ


- Double Acting Cylinder
ลูกสูบชนิดนี้จะมีรูเข้าออกของน้ำมัน ไฮดรอลิคสองทางหรือทั้งสองด้านของลูกสูบ ทิศทางการเคลื่อนที่ไปมาของลูกสูบ ไฮดรอลิคในกระบอกสูบนั้นเป็นผลมาจากแรงดันของน้ำมันทั้งสองทาง ส่วนประกอบหลัก ๆ ของกระบอกสูบไฮดรอลิคนั้นจะประกอบด้วย ลูกสูบ, กระบอกสูบ, ก้านสูบ, Oil Seal, และตัวกันฝุ่น (Dust Seal)

Hydraulic Cylinder 

กระบอกไฮดรอลิค
กระบอกไฮดรอลิคราคา
กระบอกไฮดรอลิค
กระบอกไฮดรอลิค
กระบอกไฮดรอลิค
กระบอกไฮดรอลิค
กระบอกไฮดรอลิค
About us

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้ผลิตอะไหล่อุปกรณ์ไฮดรอลิค สาย และข้อต่อ

Address

เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Contacts

Email: webmaster@taecgroup.com
Phone: 02-026-3854
Line ID: @thaiagency

© Copyright 2020 - All Right Deserved. Design by KTndevelop.